Toelating tot het H. Avondmaal

Men zal niemand ten Avondmaal des Heeren toelaten, dan die naar de gewoonheid der Kerk, tot dewelke hij zich voegt, belijdenis der religie gedaan heeft, mitsgaders hebbende getuigenis eens vromen wandels, zonder welke ook degenen, die uit andere kerken komen, niet zullen toegelaten worden.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Toelating tot het avondmaal
Openbare geloofsbelijdenis
Attestatie bij verhuizing

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 61
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 61
Kerkorde GG (2008) Art. 61
Kerkorde GKN (1905) Art. 61
Kerkorde GKSA (2000) 61

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 61
Mulder, P. (e.a.) (1999) Hst. 3.14