Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Overige regels

Artikel 26a.

Losmaking bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Een predikant die gedurende twee jaar de ambtelijke werkzaamheden wegens ziekte niet volledig heeft verricht − naar regels bij of krachtens generale regeling gesteld −, terwijl op de dag na deze twee jaar de mate van arbeidsongeschiktheid van betrokkene nog niet is vastgesteld, wordt indien deze op die datum de werkzaamheden in het geheel niet heeft hervat, door het breed moderamen van de classicale vergadering met ingang van dezelfde datum losgemaakt van de gemeente.
De betrokkene wordt voor de duur van vier jaar beroepbaar predikant.1


1 Aanvulling kerkorde, ordinantie 3-26a, besluit generale synode d.d. 12 november 2009, ingegaan 1 januari 2010.