De Deputaten

Iedere synode zal ook enigen deputeren, om alles wat de synode geordonneerd heeft, te verrichten zowel bij de hoge overheid als bij de respectieve classes, onder haar sorterende, mede om te zamen of in minder getal over alle examina der aankomende predikanten te staan. En voorts in alle andere voorvallende zwarigheden aan de classes de hand te bieden, opdat goede enigheid, orde en zuiverheid der leer behouden en gestabileerd worden. En zullen deze van alle hun handelingen goede notitie houden, om de synode rapport te doen, en zo het geëist wordt, redenen te geven. Ook zullen zij niet ontslagen wezen van hun dienst, voor en aleer de synode zelve hen daarvan ontslaat.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Deputaten van de particuliere synode

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 49
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 49
Kerkorde GG (2008) Art. 49
Kerkorde GKN (1905) Art. 49
Kerkorde GKSA (2000) 49

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 49