Van de Kerkenraad

In alle kerken zal een kerkenraad zijn, bestaande uit de dienaren des Woords en de ouderlingen, dewelke ten minste alle weken eens tezamen komen zullen, alwaar de dienaar des Woords (of de dienaren, zo daar meerderen zijn, bij gebeurte) presideren en de actie regeren zal. [En zal de magistraat van de plaats respectievelijk, indien ’t hun gelieft, een of twee van de hunnen, wezende lidmaten der gemeente, bij de kerkenraad mogen hebben, om aan te horen, en mede van de voorvallende zaken te delibereren.]


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Kerkenraad
Moderamen van de kerkenraad

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 37
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 37
Kerkorde GG (2008) Art. 37
Kerkorde GKN (1905) Art. 37
Kerkorde GKSA (2000) 37

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 37
Mulder, P. (e.a.) (1999) Hst. 3.3