Hoger beroep

Zo iemand zich beklaagt door de uitspraak der mindere vergadering verongelijkt te zijn, dezelve zal zich op een meerdere kerkelijke vergadering beroepen mogen; en ’t geen door de meeste stemmen goedgevonden is, zal voor vast en bondig gehouden worden. Tenzij dat het bewezen worde te strijden tegen het Woord Gods, of tegen de artikelen in deze generale synode besloten, zo lang als dezelve door geen andere generale synode veranderd zijn.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Bezwaar
Beroep
Hoger beroep
Rechtskracht

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 31
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 31
Kerkorde GG (2008) Art. 31
Kerkorde GKN (1905) Art. 31
Kerkorde GKSA (2000) 31

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 31
Mulder, P. (e.a.) (1999) Hst. 3.5
Mulder, P. (e.a.) (1999) Hst. 3.6