Van de diensten

Verkiezing van ouderlingen

De ouderlingen worden tot hun ambt geroepen via verkiezing door de gemeente uit een voordracht van de kerkenraad. Hiertoe wordt een aantal, dubbel zo groot als het te verkiezen aantal, aan de gemeente voorgesteld.
In voorkomende gevallen kan volstaan worden met een aantal, kleiner dan dit dubbele getal. De gemeente verkiest zoveel broeders als er nodig zijn. Nadat goedkeuring door de gemeente heeft plaatsgevonden, worden de gekozenen onder aanroeping van de naam des Heren volgens het daartoe bestemde formulier bevestigd.