Van de diensten

Evangelisatie, evangelieverkondiging onder Israël en buitenlandse zending

De kerken zullen zich met de verkondiging van het Evangelie richten tot hen die van het Evangelie vervreemd zijn alsmede tot Israël en de volken die nog niet voor het christelijk geloof zijn gewonnen. De bepalingen hiervoor worden door de generale synode vastgesteld.