Van de kerkelijke samenkomsten

Aan het einde van de classicale en andere meerdere samenkomsten zal men censuur houden over degenen die iets strafwaardigs in de vergadering gedaan of de vermaningen der mindere samenkomsten versmaad hebben.