Van de diensten

De ouderlingen zullen door het oordeel van de kerkenraad en van de diakenen verkoren worden, zodat het naar de gelegenheid van een iedere kerk vrij zal zijn zo veel ouderlingen als er van node zijn aan de gemeente voor te stellen om, van deze (tenzij dat er enig beletsel voorviel) geapprobeerd en goedgekeurd zijnde, met openbare gebeden en stipulatiën bevestigd te worden; of een dubbel getal, om het halve deel bij de gemeente verkoren te worden en op dezelfde wijze in de dienst te bevestigen, volgende het formulier daarvan zijnde.