Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

I. Kerkdiensten

c. Dienst der sacramenten

Artikel
73

Degenen, die niet als kind gedoopt zijn, zullen de heilige doop eerst ontvangen, nadat zij door beantwoording van de in het daarvoor vastgestelde formulier opgenomen vragen openbare belijdenis des geloofs hebben afgelegd.