Barnard, Tj.R.

De wissel verlegd

Een onderzoek naar het denken over de tuchtmacht der meerdere vergaderingen binnen de gereformeerde kerken in Nederland tussen 1880 en 1940

Genre: Scriptie, Literatuur

Leiden

1994

Hoofdvakscriptie kerkgeschiedenis
Faculteit der Godgeleerdheid Rijksuniversiteit te Leiden
Geschreven onder begeleiding van Drs. L.C. van Drimmelen en Prof. Dr. E.G.E. van der Wall

Februari 1994