II. De vergaderingen

Particuliere synoden

Een particuliere synode wordt gevormd door een groep bij elkaar gelegen classes, die elk twee predikanten en twee ouderlingen afvaardigen. Dit aantal kan op drie gesteld worden wanneer een synode door twee of drie classes gevormd wordt. De particuliere synode zal eenmaal per jaar samenkomen, tenzij er dringende redenen zijn dit vaker te doen.
Aan het einde van zowel de particuliere als de generale synode zal tijd en plaats van de volgende synode worden vastgesteld en de samenroepende kerk voor deze vergadering worden aangewezen.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Particuliere synode
Samenroepende kerk

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 47
Kerkorde CGK (2010) Art. 47
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 47
Kerkorde GKN (1905) Art. 47
Kerkorde GKSA (2000) 45
Kerkorde GKSA (2000) 47
Kerkorde GKv (2014) E66
Kerkorde GKv (2014) E67
Kerkorde NGKerk (2011) 32
Kerkorde VGKSA (2005) 45

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 3
Harmannij, K. (1990) Hst. 5

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 45