I. De ambten

Billijke taakverdeling

Wanneer aan een gemeente twee of meer predikanten verbonden zijn, zal zoveel mogelijk gelijkheid in acht genomen worden zowel wat hun taak betreft als in andere opzichten, naar het oordeel van de kerkeraad en indien nodig van de classis.
Deze regel geldt ook met betrekking tot de ouderlingen en de diakenen.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Taakverdeling tussen ambtsdragers
Collegialiteit

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 17
Kerkorde CanRC (1985) 25
Kerkorde CGK (2010) Art. 17
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 17
Kerkorde FRCA (2003) 22
Kerkorde GKN (1905) Art. 17
Kerkorde GKSA (2000) 17
Kerkorde vGKN (2008) 17
Kerkorde VGKSA (2005) 17

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 2

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 17