Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 17.

No.
344

Inzake de aanpassing van de regionale beurzen voor de predikantspensioenen treden de bestuurders daarvan zo spoedig mogelijk na 1 Mei 1951 in overleg met elkander en met de quaestoren-vergadering teneinde, onder goedkeuring van de raad voor de predikantspensioenen, te komen tot de door de wijziging van de kerkelijke indeling nodig geworden veranderingen van de betrokken reglementen en bepalingen alsmede in de bezetting van de bestuursfuncties, welke wijzigingen op 1 Mei 1952 moeten zijn voltooid.