Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 17.

No.
342

De op 30 April 1951 fungerende secretaris van de pensioenraad zet op 1 Mei 1951 zijn werkzaamheden voort ten behoeve van de raad voor de predikantspensioenen, zolang hij daarin zitting heeft als secretaris met concluderende stem, doch na zijn aftreden als zodanig als directeur met adviserende stem.