Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 17.

No.
339

Met inachtneming van het bepaalde in overgangsbepaling no. 46 vormt het op 30 April 1951 bestaande reglement op de predikantstraktementen, per 1 Mei 1951 het op de predikanten betrekking hebbende deel van de generale regeling bedoeld in ordinantie 17-4-1.