Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 17.

No.
336

De raad voor de traktementen wordt voor het tijdvak van 1951-1955 benoemd door de generale synode in haar vergadering van 16 April 1951, en wel
twee leden op voordracht van de algemene kerkvoogdijraad;
twee leden op voordracht van de generale financiële raad;
één lid op voordracht van tenminste veertig predikanten;
één lid op voordracht van tenminste veertig personen, die in een bediening zijn gesteld;
twee leden naar vrije keuze.