Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 7.

No.
212

Aan hen, wier voorbereiding op het seminarium op 1 Februari 1951 is voltooid, wordt door de provinciale kerkbesturen de gelegenheid geboden, het proponentsexamen af te leggen in de tweede helft van de maand April 1951.