Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 7.

No.
210

De op 30 April 1951 volgens de dan geldende regeling lopende cursus van het seminarium, wordt volgens de bestaande regeling na 30 April 1951 voortgezet en beëindigd, terwijl de eerste volledige cursus volgens deze ordinantie begint op 15 September 1951.