Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 7.

No.
208

Met ingang van 1 Mei 1951 worden zij, die zich aan het kerkelijk examen onderwerpen, geëxamineerd naar de bepalingen van de ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords.