Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 7.

No.
207

Als zodanig worden per 1 Mei 1951 aangewezen en gecontinueerd:
a. het op 30 April 1951 bestaande fonds bedoeld in art. 16 lid 3 van het reglement op het hoger onderwijs; en
b. het op 30 April 1951 bestaande Studiefonds der Nederlandse Hervormde Kerk.