Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 7.

No.
204

De op 30 April 1951 bestaande inschrijvingen in het album bedoeld in art. 12 van het reglement op het hoger onderwijs gelden tot de aanvang van het academiejaar 1951/52.