Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 7.

No.
202

De op 30 April 1951 in functie zijnde docenten vanwege de Hervormde Kerk worden geacht per 1 Mei 1951 te zijn benoemd volgens ordinantie 7-3-3.