Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 3.

No.
152

De verkiezing van ambtsdragers in een nieuw gevormde gemeente, die redelijkerwijze niet vóór 30 April 1951 kan zijn voltooid, wordt tot na die datum uitgesteld en geschiedt alsdan naar het bepaalde in art. 23 van ordinantie 3.