Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 3.

No.
151

Met de vervulling van predikantsvacatures in buitengewone gemeenten, wordt, zo daartoe geen beroep is uitgebracht op 8 April 1951, gewacht tot na 30 April van dat jaar onder toepassing alsdan van de bepalingen der kerkorde.