Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 3.

No.
150

Op de bevestiging van een predikant plaatsvindende na 30 April 1951 zijn de bepalingen van de kerkorde van toepassing.