Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 3.

No.
148

Een consent, afgegeven volgens artikel 22 van het reglement op de predikantsplaatsen, blijft, mits het gedateerd is na 1 januari 1948, nog geldig gedurende de jaren 1951, 1952 en 1953; in de overige gevallen dient na 1 Mei 1951 een nieuw consent volgens artikel 17 van ordinantie 3 te worden aangevraagd.