Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 3.

No.
146

De hier gestelde vereisten gelden nog niet voor een beroep, dat vóór 1 Mei 1951 is aangenomen.