Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 3.

No.
144

Deze bepaling behoeft in het tweede kwartaal van het jaar 1951 nog niet te worden nageleefd.