Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 3.

No.
143

De verkiezing — waar nodig — van een predikant wordt, zo de beroepsbrief niet vóór 8 April 1951 is verzonden, uitgesteld tot na 30 April 1951.