Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 3.

No.
141

De telling, of het register van tot stemming bevoegde lidmaten minder dan 200 namen bevat, geschiedt voor de eerste maal met behulp van het per 1 November 1951 van kracht geworden register, terwijl tot die datum de telling volgens de lijst en naar de stand van 1 November 1950 van kracht blijft.