Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 3.

No.
140

De verkiezing van predikanten geschiedt van 1 Mei 1951 af naar de bepalingen daarvoor in de kerkorde gesteld.