Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 3.

No.
138

Zolang een gemeente na 1 November 1951 nog niet tot de vorming van wijkgemeenten is overgegaan, gelden voor de verkiezing van ouderlingen, kerkvoogden en diakenen de regelen, gesteld in art. 4-12 van ordinantie 3.