Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

IV. De theologische arbeid der Kerk.

Artikel 20.

De werkzaamheden van de raad.

Bij het verlenen van bijstand bij de voortgezette studie der theologie richt de raad zich zowel tot de brede ministeries als tot afzonderlijke predikanten ter behandeling van theologische en daaraan verwante onderwerpen.