Ordinantie voor het diaconaat.

 

IV. Diaconale instellingen.

Artikel 16.

Regionale diaconale organen en instellingen.

Lid
1

De colleges van diakenen van verschillende gemeenten kunnen tezamen overgaan tot het oprichten van regionale diaconale organen en instellingen.