Ordinantie voor de bediening van het Heilig Avondmaal.

 

Artikel 5.

De viering van het Avondmaal.

Lid
3

De voorbereiding tot en de dankzegging na het Avondmaal geschieden, zo de kerkeraad dit wenselijk oordeelt, in een kerkdienst voorafgaande aan en volgende op de viering van het Avondmaal.