Ordinantie voor de bediening van het Heilig Avondmaal.

 

Artikel 5.

De viering van het Avondmaal.

Lid
1

Het Avondmaal wordt op gezette tijden, doch tenminste vier maal per jaar, gevierd in een kerkdienst der gemeente, ten tijde en ter plaatse door de kerkeraad vastgesteld; in bijzondere gevallen kan de viering van het Avondmaal minder dan vier maal per jaar plaats vinden, doch niet dan na overleg met kerkvisitatoren-provinciaal.