Ordinantie voor de bediening van het Heilig Avondmaal.

 

Artikel 4.

Censura morum.

Lid
1

Vóór elke viering van het Avondmaal geeft de kerkeraad, na afkondiging of mededeling hiervan, in een kerkeraadsvergadering aan ambtsdragers en lidmaten der gemeente de gelegenheid tot het inbrengen van bezwaren over belijdenis en wandel van lidmaten, waarna de kerkeraad tot behandeling van de ingekomen bezwaren overgaat.