Ordinantie voor de bediening van het Heilig Avondmaal.

 

Artikel 3.

De attestatie over belijdenis en wandel.

Lid
9

Tot het afgeven van een aangevraagde attestatie wordt eerst overgegaan acht dagen na de afkondiging van de aanvrage, indien gedurende die tijd geen bezwaren betreffende belijdenis en wandel van de aanvrager zijn ingekomen.