Ordinantie voor de bediening van het Heilig Avondmaal.

 

Artikel 3.

De attestatie over belijdenis en wandel.

Lid
8

Van het aanvragen van een attestatie doet de kerkeraad mededeling aan de gemeente, evenals van de namen der van elders overgekomen en in het lidmatenboek ingeschreven lidmaten.