Ordinantie voor de bediening van het Heilig Avondmaal.

 

Artikel 3.

De attestatie over belijdenis en wandel.

Lid
6

Heeft een kerkeraad redenen om niet tot het afgeven van een attestatie over te gaan, dan bericht hij dit met opgave van die redenen aan de andere kerkeeraad, onder toezending van een bewijs van lidmaatschap.