Ordinantie voor de bediening van het Heilig Avondmaal.

 

Artikel 3.

De attestatie over belijdenis en wandel.

Lid
5

Een attestatie wordt slechts afgegeven en blijft van kracht gedurende de zes kalendermaanden na die, waarin de verandering van woonplaats heeft plaatsgevonden.