Ordinantie voor de bediening van het Heilig Avondmaal.

 

Artikel 3.

De attestatie over belijdenis en wandel.

Lid
4

Een nieuw ingekomene, die nog geen attestatie heeft ingediend, kan door de kerkeraad éénmaal als gast tot de viering van het Avondmaal worden toegelaten en vraagt onverwijld de attestatie aan.