Ordinantie voor de bediening van het Heilig Avondmaal.

 

Artikel 3.

De attestatie over belijdenis en wandel.

Lid
3

Degene, die geen attestatie overlegt, kan niet worden ingeschreven in het lidmatenboek en dientengevolge niet deelnemen aan de verkiezing van ambtsdragers of tot ambtsdrager verkozen worden.