Ordinantie voor de bediening van het Heilig Avondmaal.

 

Artikel 3.

De attestatie over belijdenis en wandel.

Lid
2

Wordt op de aanvrager van een attestatie een bijzonder middel toegepast ter handhaving van de kerkelijke tucht, dan doet de kerkeraad daarvan mededeling en draagt hij het opzicht over de naleving van deze maatregel over aan de kerkeraad van diens nieuwe woonplaats.