Ordinantie voor de bediening van het Heilig Avondmaal.

 

Artikel 3.

De attestatie over belijdenis en wandel.

Lid
10

Aan een lidmaat, die gedurende langere tijd van zijn woonplaats afwezig is, kan op diens verzoek een reisattestatie worden afgegeven, ingericht naar een model, door het breed moderamen der synode vastgesteld.