Ordinantie voor de bediening van het Heilig Avondmaal.

 

Artikel 2.

De toelating tot het Avondmaal.

Tot de deelneming aan het Avondmaal worden toegelaten de lidmaten der gemeente, met uitzondering van hen, die bij bijzondere maatregel ter handhaving van de kerkelijke tucht daarvan zijn uitgesloten; voorts zij, die een reisattestatie overleggen, terwijl zij, die als belijdende leden tot een andere gemeente der Kerk behoren, door de kerkeraad als gast kunnen worden toegelaten.