Ordinantie voor de bediening van het Heilig Avondmaal.

 

Artikel 2.

De toelating tot het Avondmaal.

Lid
1

Tot de deelneming aan het Avondmaal worden toegelaten de lidmaten der gemeente, met uitzondering van hen, die bij bijzondere maatregel ter handhaving van de kerkelijke tucht daarvan zijn uitgesloten; voorts zij, die een reisattestatie overleggen, terwijl zij, die als belijdende leden tot een andere gemeente der Kerk behoren, door de kerkeraad als gast kunnen worden toegelaten.