Ordinantie voor de bediening van het Heilig Avondmaal.

 

Artikel 1.

De nodiging tot het Avondmaal.

Lid
3

Bij de opwekking en nodiging worden de lidmaten geroepen tot zelfonderzoek en verootmoediging, en vermaand om uit hun midden weg te doen, wat aan de deelneming aan het Avondmaal in de weg zou kunnen staan.