Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

I. De kerkeraad.
1. Samenstelling.
2. Arbeidsveld.
3. Werkwijze.

II. De classicale vergadering.
4. Samenstelling.
5. Arbeidsveld.
6. Werkwijze.

III. De provinciale kerkvergadering.
7. Samenstelling
8. Arbeidsveld.
9. Werkwijze.

IV. De generale synode.
10. Samenstelling.
11. Arbeidsveld.
12. Werkwijze.
13. De synodus contracta.

V. De Waalse gemeenten.
14. De Waalse gemeenten.

VI. Algemene bepalingen.
15. Het gelden van de algemene bepalingen.
16. Vereisten voor ambten, bedieningen en functies.
17. Secundi en tertii.
18. Voordrachten en aanbevelingen.
19. Zittingstijd.
20. Herkiesbaarheid.
21. De orde der vergaderingen.
22. De brede moderamina.
23. De organen van bijstand.
24. Besluitvorming over zaken.
25. Stemmingen over personen.
26. Overdracht van werkzaamheden.
27. Secretariaten en instituten.
28. De raad voor de zaken van pers en publiciteit.
29. Jaaroverzichten.
30. Afkondigingen en bekendmakingen.
31. Kennisgevingen van verkiezingen en benoemingen.

VII. Indeling van de gemeenten in ringen en classes en van de gemeenten en classes in kerkprovincies.
32. De kerkelijke indeling.
33. Wijziging van de kerkelijke indeling.